Geplaatst in Dagelijkse leven, Houten, In het nieuws

Houten onder hoogspanning: zon, wind en/of…?

windmolen houtenZoals in heel Nederland wordt het ook hier in Houten een steeds heter hangijzer: hoe moet het dichtdraaien van de gaskraan en het steeds schaarser worden van olie worden opgevangen?

Zonnepanelen?

Op steeds meer huizen, sinds begin dit jaar ook op dat van S. en mij, hangen zonnepanelen, maar alleen daarmee redden we het niet. Dus zijn er grotere maatregelen nodig, en totdat iemand met het ei van Columbus komt, zijn voorlopig alleen zonnevelden met duizenden zonnepanelen, of windmolens haalbare alternatieven.

Windmolens

En ja, windmolens staan er al een paar jaar in Houten maar de opbrengsten van die molens houden ook bepaald niet over, aangezien ze door protesten van omwonenden vaker stil staan dan dat ze voor energie zorgen.

Goyerbrug

Maar naast die windmolens is nu ook het initiatief dat al jaren sluimerde, om aan de Goyerbrug in Houten een aantal windmolens te plaatsen veel concreter geworden. En wat al voor de hand lag gezien de ophef rond de eerste windmolens, is gebeurd; Houten is meteen alweer hopeloos verdeeld, met de meeste tegenstand, hoe verrassend, bij omwonenden.

Ideale wereld

In de ideale wereld zou er iemand met het ei van Columbus komen en een oplossing verzinnen waar iedereen mee tevreden is, maar  vrees dat dat niet gaat gebeuren. Mogelijke alternatieven verkeren pas in het experimenteerstadium, en voordat die dan helemaal getest zijn en ook duidelijk is wat de nadelen van die systemen zijn , ben je zo al 10 a 15 jaar verder.

 

Tot die tijd zit er denk ik weinig anders op dan toch voor windmolens te kiezen, met de nadelen die daarbij horen. Als het lukt om mogelijk gedupeerden dan een oplossing te bieden die ook voor hen bevredigend is, voorkom je dat de gemeente of provincie dan het algemene belang boven het individuele belang gaat stellen en gebieden aanwijst waar die molens geplaatst gaan worden. Met als gevolg dat omwonenden dan een stuk minder goed wegkomen.

146 voetbalvelden

Met alleen zonnepanelen zouden er in Houten 146 voetbalvelden vol met zonnepanelen moeten worden aangelegd, en dat zou zo’n beslag op de ruimte leggen dat dat ook niet realistisch is.

Helemaal gezien het feit dat de kans groot is dat er ook buiten de rondweg huizen gebouwd gaan worden, en die ruimte er dan simpelweg niet is. Daarnaast moet er ook nog ruimte overblijven voor de Houtense boeren/tuinders en voor recreatie.

1/3 van de energiebehoefte

Die 4 windmolens leveren voldoende energie voor ongeveer een derde van de totale Houtense energiebehoefte, dus samen met de al bestaande windmolens, het aanleggen van kleinere zonnevelden, het promoten van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, en natuurlijk het verminderen van het energieverbruik, komen we in Houten aardig in de goede richting.

Geplaatst in Dagelijkse leven, In het nieuws

Nationaal Energieakkoord; helemaal zo gek nog niet!

energie15 juli schreef ik een blog over het Nationaal Energie akkoord; het was een akkoord op hoofdlijnen, de uitwerking zou de weken erna volgen.

Ik was toen behoorlijk sceptisch over wat er uiteindelijk overeind zou blijven van dat akkoord.

Definitief akkoord

Nu er een definitief akkoord is kan ik niet anders zeggen dan dat het een meer dan redelijk akkoord is waar we als Nederland best mee voor de dag kunnen komen. De volledige tekst van het Energieakkoord, naar goed Nederlands gebruik vroegtijdig uitgelekt, is bepaald geen vakantielectuur, maar gelukkig is er ook een samenvatting:

  • Oude kolencentrales gaan dicht; drie kolencentrales uit de jaren tachtig per 1 januari 2016 en de overage twee per 1 juli 2017.
  • In 2020 moet het aandeel duurzame energie 14% zijn, in 2023 moet dit 16% zijn
  • Er komt 400 miljoen euro beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen
  • Burgers, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd zelf hernieuwbare energie op te wekken. Zo komt er fiscaal voordeel voor energie door coöperaties en verenigingen van eigenaren die bijvoorbeeld is opgewekt met zonnepanelen
  • Alle woningeigenaren krijgen een energielabel zodat ze zich bewust worden van hun energieverbruik
  • In 2050 moet er een CO2-reductie van 80 tot 95 procent zijn behaald.

Afgezwakt

Wat wel duidelijk is afgezwakt, is dat er eerst sprake van was dat in Nederland in 2050 de energievoorziening volledig duurzaam zou moeten zijn. Nu staat er de niets zeggende formulering ’het akkoord moet een krachtige impuls geven aan de economie om grote stappen te zetten richting een klimaatneutrale energievoorziening in 2050’. Ook zijn ze nu aanzienlijk minder stellig over de groei van windenergie.

Samen kunnen we meer

Maar al bij al zeker een akkoord waar ze mee voor de dag kunnen komen. Positief is dat er ook behoorlijk wat geld is gereserveerd voor particuliere energieprojecten op het gebied van hernieuwbare energie. Op die manier worden burgers, bedrijven en organisaties gestimuleerd om zelf met ideeën te komen; Ten slotte is duurzaamheid geen exclusief overheidsspeeltje maar moet iedereen zijn/haar steentje er aan bijdragen.

Wat vind jij?

Is het een stap in de goede richting, of stelt het niets voor?