Geplaatst in Dagelijkse leven

A matter of trust

trustVertrouwen; als er een woord is dat 2011 goed omschrijft, dan is het wel vertrouwen, of liever het gebrek daaraan. De economische crisis, Feyenoord en de Katholieke kerk; ansich drie geheel verschillende zaken maar bij alledrie was/is vertrouwen een cruciaal woord in 2011.

De economische crisis blijft maar dooretteren in 2011 doordat het vertrouwen totaal weg is. Of het nu landen, aandelenbeurzen, banken, bedrijven of consumenten zijn; bij allemaal wint het wantrouwen het ruimschoots van het vertrouwen. Alle maatregelen die worden genomen om uit die crisis te komen worden worden bijna vanzelf sceptisch ontvangen.

Bij Feyenoord stond 2011 in het teken van het volledig zichtbaar worden van de malaise waar ze in verkeerden, en in het beetje bij beetje overwinnen van al die problemen. Maar toch overheerst bij een behoorlijk gedeelte van de Feyenoordsupporters de argwaan en hebben ze totaal geen vertrouwen in dat het bestuur er in slaagt alle problemen te overwinnen, met de bestorming van het Maasgebouw als dieptepunt.

Bij de katholieke kerk is de afwikkeling van het seksueel misbruikschandaal dat in 2011 in volle omvang duidelijk werd, de reden dat de buitenwereld met groot wantrouwen kijkt hoe ze daar mee omgaan. Juist bij een instituut waar het draait om geloven is vertrouwen iets waar ze niet zonder kunnen.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, maar als ik mijn geld zou moeten inzetten bij welke van die drie eind 2012 het wantrouwen heeft plaatsgemaakt voor vertrouwen dan ga ik zonder meer voor Feyenoord. Die Coolsingel is lang genoeg leeg geweest…

In welke mate ben je gevangene van je eigen verleden? Dat is de centrale vraag in het boek Bloedrood is de nacht bij zowel de voor doodslag veroordeelde eigenaar van een paardenranch Paul Hunt, als voor hulpsheriff Bobby Drake.

Om het hoofd nog enigszins boven water te houden houdt Hunt zich, naast zijn verliesgevende paardenranch, bezig met drugssmokkel. Blake probeert in het reine te komen met zichzelf nadat zijn vader, die ook hulpsheriff was, wordt veroordeeld voor drugssmokkel. Nadat een drugssmokkel volledig uit de hand loopt, ontspint zich een steeds bloediger kat en muis spel waarbij naast Hunt en Drake ook onder andere een door het drugssyndicaat ingeschakelde huurmoordenaar betrokken is.

Jager en prooi wisselen voortdurend van rol in dit intelligent en pakkend geschreven thrillerdebuut van Urban Waite. Hij slaagt erin heden en verleden met elkaar te vervlechten en dan weer met elkaar te laten botsen. Een verfilming kan niet lang op zich laten wachten.

Geplaatst in In het nieuws

Loze gebaren door de RK kerk

askTussen de 10.000 en 20.000 slachtoffers van misbruik in RK instellingen; alle media stonden er vol mee. Schokkende cijfers, maar nog schokkender vind ik de reactie van de bisschoppen; ja we bieden onze excuses aan, maar aftreden? nee dat niet, dat zou een symbolisch, maar loos signaal zijn. Toch apart om dat te horen uit de mond van vertegenwoordigers van een godsdienst die bol staat van de symbolen…

Ik ben zelf niet katholiek en gelukkig nooit misbruikt, maar het lijkt me dat het juist van grote betekenis zou zijn voor slachtoffers als bisschoppen, nadat ze compleet schoon schip hebben gemaakt, zouden aftreden om de verantwoording te dragen. Als teken dat de RK-kerk verantwoording draagt voor het misbruik, ook al kunnen de daders niet meer vervolgd worden door de verjaringstermijn, of doordat ze al overleden zijn.

Waarom is er eigenlijk gekozen om de onderzochte periode te beperken tot die van 1945-1985, waarom niet ook de laatste 25 jaar onderzocht? Pas als ook die  periode wordt onderzocht, en mensen dus wel vervolgd kunnen worden zou er schoon schip gemaakt kunnen worden.  Nu lijkt het te blijven bij excuses en schadevergoedingen, terwijl concrete stappen qua verantwoording nemen uitblijven. Maar wel komende kerstdagen in de kerk preken over een onschuldig kind in een kribbe..