Geplaatst in Dagelijkse leven, In het nieuws

Vergaderen voor het klimaat; less is more

woestijn blog klimaattopHonderden politici uit 195 landen en een nog veel grotere daarbij horende entourage van rond de 15.000 personen hebben de afgelopen dagen weer vele duizenden vliegkilometers gemaakt om deel te nemen aan de klimaattop in Madrid.

Een top die draait om een van de grootste problemen van nu en de nabije toekomst; het klimaat. Tientallen overleggen en uiteindelijk zal elke regeringsleider tijdens de slotbijeenkomst braaf zijn/ haar zegje doen; vaak plichtmatig, veel dreigende verhalen over dat het bijna te laat is om nog een verandering teweeg te brengen en aan het andere uiterste de struisvogellanden die verkondigen dat er helemaal niets aan de hand is met het klimaat, en alle meningen daar tussenin.

Nog even los van de inhoud; waar het mij vooral om gaat is dat het er nog zo vorige eeuws aan toe gaat qua vergaderen.  Had juist deze bijeenkomst aangegrepen om het goede voorbeeld te geven en te vergaderen op een 21 e eeuwse, veel milieuvriendelijkere, manier in plaats van op die achterhaalde 20 e eeuwse manier. Moeten al die 15.000 personen daar echt wel in levende lijve aanwezig zijn? Straal eens uit dat het je ernst is met het aanpakken van het klimaatprobleem en krimp de omvang van die delegaties met zeg 50% in en maak gebruik van Skype of FaceTime achtige oplossingen. Stap af van dat waanbeeld dat iedereen altijd in levende lijve aanwezig moet zijn.

En tot slot geven al die 195 regeringsleiders bij de slotbijeenkomst weer allemaal een toespraak. Waarom eens niet op een echt innovatieve manier? Overleden artiesten als Elvis, Whitney Houston verzorgen tegenwoordig door middel van hologrammen nog levensechte optredens, Wie wordt de eerste regeringsleider die nu eens niet allerlei mooie woorden verkondigt, maar ook eens concrete daden laat zien door niet zelf af te reizen naar zo’n top maar door die toespraak door een hologram te laten verzorgen?

Iets met practice what you preach…

Geplaatst in Dagelijkse leven, In het nieuws

Politici komen van Mars, burgers van Venus

mars

Politici komen van Mars, burgers van Venus. Zoiets maar dan ongetwijfeld in iets andere bewoordingen (iets als kloof tussen burgers en politici) zal ook dit jaar wel weer in de Troonrede staan die met Prinsjesdag wordt voorgelezen.

En vervolgens zullen er dan weer allerlei commissies worden opgetuigd over hoe die kloof verkleind kan worden.

Hierbij alvast een gratis advies: leef je eens wat meer in in de denkwereld van burgers en stop eens met het behandelen van burgers als anonieme nummers met daarbij horende nietszeggende percentages, maar beschouw ze als echte mensen. Mensen denken niet in percentages maar in euro’s. Je vaste lasten betaal je tenslotte niet met percentages maar met euro’s, dus wees eens concreet en geef in euro’s aan wat bepaalde stappen voor gevolgen hebben in plaats van die verhullende percentages. Een voorbeeld:

Koopkrachtplaatje

De afgelopen dagen lekte het beoogde koopkrachtplaatje voor volgend jaar uit:

Inkomensgroep Koopkrachtstijging in procenten
Tot 22.000 euro 1,4
22.000 – 35.000 euro 1,8
35.000 – 52.000 euro 2,2
52.000 euro – 75.000 euro 2,4
75.000 euro en hoger 2,3

Het werd eigenlijk voor kennisgeving aangenomen omdat het zo weinig zegt. Maar als je datzelfde staatje nu weergeeft in euro’s in plaats van percentages, dan krijg je een heel ander verhaal, en gaat het veel meer leven:

Inkomensgroep Koopkrachtstijging in euro’s
Tot 22.000 euro 308 euro
22.000 – 35.000 euro 513 euro
35.000 – 52.000 euro 957 euro
52.000 euro – 75.000 euro 1.524 euro
75.000 euro en hoger 1.725 euro

Voor het overzichtelijkheid heb ik bij de eerste groep de genoemde 22.000 euro genomen, bij de middelste drie groepen steeds het gemiddelde van die groep, en bij de laatste groep die 75.000 euro.

Probeer als politicus nu eens uit te leggen waarom de ene groep burgers er wat jou betreft 308 euro bij mag krijgen, de andere groep 957 euro en weer een derde groep 1.725 euro…  Als je daar als politicus in slaagt dan geef je blijk dat je wel degelijk weet te verplaatsen in de denkwereld van burgers in plaats van ze te beschouwen als een anoniem veld in een nog anoniemere Exceltabel.

Geplaatst in Dagelijkse leven, In het nieuws

Politici en gevoel; het blijft behelpen…

waarheidOveral duiken ze opeens op: politici. Dat kan maar een ding betekenen; het is weer verkiezingstijd. En ja wel hoor; dit keer zelfs twee verkiezingen in één (Provinciale Staten en de Waterschappen).

Vaste prik na de verkiezingen, als de opkomst wederom lager blijkt te zijn dan de vorige keer, is dat ze krampachtig naar oorzaken daarvoor gaan zoeken.

En keer op keer blijkt dan als belangrijkste conclusie van zo’n onderzoekscommissie dat politieke partijen niet meer weten wat de burger echt bezighoudt. Vervolgens worden er dan weer allerlei dure werkgroepen in het leven geroepen die natuurlijk, adel verplicht, met een actieplan komen om die kloof te verkleinen.

Gratis tip

Als ik die partijen een gratis tip mag geven: kijk voordat je weer een dergelijke commissie optuigt eens naar de teksten in je verkiezingspamfletten. Die hangen nu namelijk van de nietszeggendheid en open deuren aan elkaar.

Een heel duidelijk voorbeeld daarvan zag ik vorige week toen ik de plaatselijke krant zat te lezen. Daarin werd aandacht besteed aan de waterschapsverkiezingen. Alle partijen kregen de ruimte om hun standpunten naar voren te brengen.

Kan het vager

Dat leverde nietszeggende teksten op als:

  • Transparant bestuur met oog voor duurzaamheid (kan het nietszeggender).
  • Veiligheid tegen overstromingen en wateroverlast staat centraal (goh).
  • Goed rentmeesterschap en verantwoord waterbestuur (alsof er een partij is die beloofd onverantwoord bestuur te gaan voeren).
  • Meer aandacht voor water in stedelijk gebied en in het buitengebied (dus met andere woorden overal).
  • Inwoners de ruimte geven waar dat kan (welke partij wil dat niet?).

Duidelijk teksten die op de automatische piloot zijn geschreven en elke vorm van gevoel missen. Vind je het gek dat burgers geen binding meer ervaren met een partij als je dat soort van teksten uitbraakt?

Kwetsbaar opstellen

Stap eens af van die door strategisch adviseurs en communicatiegoeroes gedicteerde algemeenheden. Stel je als politicus eens kwetsbaar op en vertel in eigen woorden waarom ik op jou zou moeten stemmen. En ja, een burger weet echt wel dat je niet al je verkiezingsbeloften kunt verwezenlijken aangezien je nu eenmaal compromissen moet sluiten, maar leg in ieder geval gevoel in je teksten.

Kille partijrobots

Daar ben ik als burger naar op zoek; naar politici die vanuit hun gevoel en overtuiging voor belangen willen opkomen; niet naar kille partijrobots die op de automatische piloot afdraaien wat DE partij voorschrijft.

Stel je open

Stel je open en wie weet levert dat wel mijn stem op!