Geplaatst in Dagelijkse leven, In het nieuws

Politici komen van Mars, burgers van Venus

mars

Politici komen van Mars, burgers van Venus. Zoiets maar dan ongetwijfeld in iets andere bewoordingen (iets als kloof tussen burgers en politici) zal ook dit jaar wel weer in de Troonrede staan die met Prinsjesdag wordt voorgelezen.

En vervolgens zullen er dan weer allerlei commissies worden opgetuigd over hoe die kloof verkleind kan worden.

Hierbij alvast een gratis advies: leef je eens wat meer in in de denkwereld van burgers en stop eens met het behandelen van burgers als anonieme nummers met daarbij horende nietszeggende percentages, maar beschouw ze als echte mensen. Mensen denken niet in percentages maar in euro’s. Je vaste lasten betaal je tenslotte niet met percentages maar met euro’s, dus wees eens concreet en geef in euro’s aan wat bepaalde stappen voor gevolgen hebben in plaats van die verhullende percentages. Een voorbeeld:

Koopkrachtplaatje

De afgelopen dagen lekte het beoogde koopkrachtplaatje voor volgend jaar uit:

Inkomensgroep Koopkrachtstijging in procenten
Tot 22.000 euro 1,4
22.000 – 35.000 euro 1,8
35.000 – 52.000 euro 2,2
52.000 euro – 75.000 euro 2,4
75.000 euro en hoger 2,3

Het werd eigenlijk voor kennisgeving aangenomen omdat het zo weinig zegt. Maar als je datzelfde staatje nu weergeeft in euro’s in plaats van percentages, dan krijg je een heel ander verhaal, en gaat het veel meer leven:

Inkomensgroep Koopkrachtstijging in euro’s
Tot 22.000 euro 308 euro
22.000 – 35.000 euro 513 euro
35.000 – 52.000 euro 957 euro
52.000 euro – 75.000 euro 1.524 euro
75.000 euro en hoger 1.725 euro

Voor het overzichtelijkheid heb ik bij de eerste groep de genoemde 22.000 euro genomen, bij de middelste drie groepen steeds het gemiddelde van die groep, en bij de laatste groep die 75.000 euro.

Probeer als politicus nu eens uit te leggen waarom de ene groep burgers er wat jou betreft 308 euro bij mag krijgen, de andere groep 957 euro en weer een derde groep 1.725 euro…  Als je daar als politicus in slaagt dan geef je blijk dat je wel degelijk weet te verplaatsen in de denkwereld van burgers in plaats van ze te beschouwen als een anoniem veld in een nog anoniemere Exceltabel.

Geplaatst in In het nieuws

Energieakkoord: mijlpaal of dode mus?

windmolensNog net voor het weekend is er door het kabinet met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties een Nationaal energieakkoord gesloten. Kunnen politici in ieder geval met een voldaan gevoel met zomerreces…

Goed dat partijen de nek durven uitsteken en met elkaar tot een breed gedragen nationaal energieakkoord willen komen. Ik vind het van moed getuigen om juist nu niet alleen maar bezig te zijn met kille koopkrachtplaatjes, maar ook te kijken naar de groene leefbaarheid in Nederland.

Klinkt goed

Op het eerste gezicht lijken de uitkomsten positief:

 • Oude kolencentrales gaan dicht.
 • Maatregelen om burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren zelf hernieuwbare energie op te wekken.
 • Voor huiseigenaren komt voorlopig geen verplicht energielabel.

Alarmbellen

Tot zover de positieve maatregelen, ik vind het positief dat partijen hun nek durven uit te steken, maar de bij de tekst; ‘het is een akkoord op hoofdlijnen, de uitwerking volgt de komende tijd’ gaan toch wel wat alarmbellen bij me af, vooral na de aankondiging van de volgende voornemens/maatregelen:

 • In 2023 moet het aandeel van duurzame energie in de totale energievoorziening van Nederland 16% zijn, in 2050 moet zelfs de volledige energievoorziening duurzaam zijn.
 • Er komen honderden miljoenen beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen.
 • Er komen duizenden windmolens op land en zee bij.

De laatste twee jaar zijn vrijwel alle akkoorden die op hoofdlijnen waren afgesloten uiteindelijk toch in de vuilnisbak beland, en ik vrees dat dit akkoord hetzelfde lot wacht…

Waarom?

Ontnuchtering

Zomaar wat punten uit het energieakkoord:

 • 16% duurzame energie in 2023

Dat had eigenlijk al in 2020 moeten gebeuren. Nu is er weer minstens 3 jaar uitstel.

 • Honderden miljoenen beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen

Voor 2013 hebben woningcoöperaties een verhuurdersheffing van een paar miljard opgelegd gekregen. Gevolg hiervan is dat heel wat voorgenomen plannen om oude, slecht geïsoleerde huizen te renoveren, in de ijskast zijn verdwenen. De nu toegezegde miljoenen lijken eerder bedoeld om die maatregel wat te verzachten.

 • Er komen duizenden windmolens op land en zee bij

Dit vond ik de meest opmerkelijke maatregel. Als er een maatregel is die een hoog NIMBY (Not in my backyard) gehalte heeft met de daarbij gepaard gaande protesten, is het wel deze.

Er hoeft door een energiemaatschappij, landelijke/provinciale overheid of welke organisatie dan ook maar een voornemen tot het plaatsing van een windmolen te zijn of een stortvloed aan belangengroepen klimt al op de barricades.

 • Omwonenden zijn tegen  doordat ze geluidsoverlast, daling van de huizenprijzen, of horizonvervuiling vrezen.
 • Milieuverenigingen zijn huiverig ten aanzien van windmolens  omdat ze bang zijn dat er veel vogels omkomen in de wieken van de windmolens. Al schuiven ze wel steeds meer op van mordicus tegen naar voorzichtig voor; zie bijvoorbeeld de Nationale windmolenrisicokaart voor vogels van de  Vogelbescherming Nederland.
 • Milieusceptici claimen dat subsidies voor windenergie veel meer kosten dan dat windenergie opbrengt.

En nu?

Hoe de partijen die het Energieakkoord hebben gesloten, ervoor willen zorgen dat er duizenden windmolens bijkomen is mij dan ook een raadsel. Tenzij ze Chinese maatregelen toepassen vrees ik dat er zoveel protesten komen dat het voornemen om zoveel windmolens te plaatsen al sneuvelt voordat het goed en wel is aangenomen.

Wat denk jij?

Slagen ze erin om al die duizenden windmolens daadwerkelijk geplaatst te krijgen?