Ode aan de lente

De winter breekt, de lente smeekt De winter neemt,┬á de lente geeft De winter vlucht, de lente zucht De winter wijkt, de lente wenkt De winter regent, de lente zegent De winter bracht, de lente lacht De winter dag, de lente mag De winter kon, de lente kan O lente, wat ben ik eraan toe…