Terug naar de natuur

Als stadsmens wist is zeker toen ik met S. naar een nieuw huis ging kijken dat ik een huis met een tuin wilde, en dan een ‘tuin tuin en geen stenen tuin. Gelukkig beschikte het huis waar we allebei voor vielen over een dergelijke tuin, of tenminste een aanzet daartoe. Alhoewel het een tuin was…

Bootvluchtelingen en Nepal; de ene ramp is de andere niet

De afgelopen tijd hebben er twee rampen plaatsgevonden die allebei duizenden doden hebben gekost (of nog kosten): het zinken van boten met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee, en de aardbeving in Nepal en omgeving. Wat me opvalt is hoe totaal anders er met die rampen wordt omgegaan. Waar we de ramp in de Middellandse Zee…