Geplaatst in Dagelijkse leven, In het nieuws

Nationaal Energieakkoord; helemaal zo gek nog niet!

energie15 juli schreef ik een blog over het Nationaal Energie akkoord; het was een akkoord op hoofdlijnen, de uitwerking zou de weken erna volgen.

Ik was toen behoorlijk sceptisch over wat er uiteindelijk overeind zou blijven van dat akkoord.

Definitief akkoord

Nu er een definitief akkoord is kan ik niet anders zeggen dan dat het een meer dan redelijk akkoord is waar we als Nederland best mee voor de dag kunnen komen. De volledige tekst van het Energieakkoord, naar goed Nederlands gebruik vroegtijdig uitgelekt, is bepaald geen vakantielectuur, maar gelukkig is er ook een samenvatting:

  • Oude kolencentrales gaan dicht; drie kolencentrales uit de jaren tachtig per 1 januari 2016 en de overage twee per 1 juli 2017.
  • In 2020 moet het aandeel duurzame energie 14% zijn, in 2023 moet dit 16% zijn
  • Er komt 400 miljoen euro beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen
  • Burgers, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd zelf hernieuwbare energie op te wekken. Zo komt er fiscaal voordeel voor energie door coöperaties en verenigingen van eigenaren die bijvoorbeeld is opgewekt met zonnepanelen
  • Alle woningeigenaren krijgen een energielabel zodat ze zich bewust worden van hun energieverbruik
  • In 2050 moet er een CO2-reductie van 80 tot 95 procent zijn behaald.

Afgezwakt

Wat wel duidelijk is afgezwakt, is dat er eerst sprake van was dat in Nederland in 2050 de energievoorziening volledig duurzaam zou moeten zijn. Nu staat er de niets zeggende formulering ’het akkoord moet een krachtige impuls geven aan de economie om grote stappen te zetten richting een klimaatneutrale energievoorziening in 2050’. Ook zijn ze nu aanzienlijk minder stellig over de groei van windenergie.

Samen kunnen we meer

Maar al bij al zeker een akkoord waar ze mee voor de dag kunnen komen. Positief is dat er ook behoorlijk wat geld is gereserveerd voor particuliere energieprojecten op het gebied van hernieuwbare energie. Op die manier worden burgers, bedrijven en organisaties gestimuleerd om zelf met ideeën te komen; Ten slotte is duurzaamheid geen exclusief overheidsspeeltje maar moet iedereen zijn/haar steentje er aan bijdragen.

Wat vind jij?

Is het een stap in de goede richting, of stelt het niets voor?