Geplaatst in In het nieuws, Klanten???, Spoor

Verwachtingsmanagement Connexxion: zo kan het dus ook

tien22 oktober vorig jaar schreef ik een blogpost over een knap staaltje slecht verwachtingsmanagement bij Connexxion, GVU en de BRU  ten aanzien van de communicatie (of liever totaal gebrek daaraan) rondom de uitgelopen tramwerkzaamheden tussen Utrecht Westraven en Nieuwegein.

Toen ze, nadat die werkzaamheden in plaats van tot september, uiteindelijk tot in november duurden, doodleuk aankondigden dat ze in de zomer van 2013 (en die van 2014) wederom  tramwerkzaamheden zouden uitvoeren hield ik mijn hart vast.

Maar nadat de werkzaamheden afgelopen weekend zijn begonnen en ik inmiddels twee dagen van de  vervangende bus/tram dienstregeling gebruik heb gemaakt, kan ik niet anders zeggen dan dat ze het nu zeer goed hebben aangepakt, en dat een ezel zich  dus niet twee keer aan de zelfde steen stoot.

Zowel de communicatie rondom de werkzaamheden, als het vervangende vervoer is meer dan goed geregeld.

Al doende leert men

Dat Connexxion, GVU en BRU van vorig jaar hebben geleerd bleek al een week of twee geleden. Toen begonnen ze al met het uitdelen van duidelijke folders, waardoor meteen duidelijk was wat, hoe, en wanneer de werkzaamheden waren en wat ze inhielden. Die informatieverstrekking beperkte zich niet tot een dag flyeren want hoe dichter de werkzaamheden er aan kwamen, hoe intensiever de voorlichting werd.

Hou het hoofd koel

Zo delen ze sinds een week bij trameindhalte Utrecht Jaarbeurs voortdurend koeltasjes uit met daarin een flesje water, pepermunt en wederom de folder met de werkzaamheden en een gratis buskaartje. Zeker met de huidige tropische temperaturen een gouden greep want de tasjes vinden gretig aftrek. Ook staan er op bij diverse tram- en bushaltes informatiemedewerk(st)ers om reizigers verder te helpen. Daarnaast staat ook op de website over de regiotram uitgebreide informatie over de werkzaamheden.

Kop van Jut

Bijkomend voordeel is ook dat doordat de reizigers nu goed weten wat er allemaal aan de hand is, en ze door de koeltasjes wat verlichting van het ongemak hebben, de bus/trammedewerkers nu niet als kop van Jut fungeren; waar de sfeer vorig jaar soms bijna agressief was is daar nu niets van te merken. Wel zo prettig om als trammachinist/busschauffeur aan te komen rijden en niet een groep

Een zwaluw maakt nog geen zomer

Ik weet het, een zwaluw maakt nog geen zomer, maar als het de komende zes weken net zo verloopt als de afgelopen dagen (en de werkzaamheden binnen de geplande tijd worden uitgevoerd) dan mogen ze bij Connexxion, BRU en GVU zeer tevreden zijn!

Iets voor de NS?

Wellicht ook iets voor de NS, om in de zomer in treinen een voorraad flesjes water achter de hand te hebben om bij storingen die fles uit te kunnen delen? Wellicht hadden ze dan dit soort van taferelen voorkomen…

Geplaatst in In het nieuws

Energieakkoord: mijlpaal of dode mus?

windmolensNog net voor het weekend is er door het kabinet met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties een Nationaal energieakkoord gesloten. Kunnen politici in ieder geval met een voldaan gevoel met zomerreces…

Goed dat partijen de nek durven uitsteken en met elkaar tot een breed gedragen nationaal energieakkoord willen komen. Ik vind het van moed getuigen om juist nu niet alleen maar bezig te zijn met kille koopkrachtplaatjes, maar ook te kijken naar de groene leefbaarheid in Nederland.

Klinkt goed

Op het eerste gezicht lijken de uitkomsten positief:

  • Oude kolencentrales gaan dicht.
  • Maatregelen om burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren zelf hernieuwbare energie op te wekken.
  • Voor huiseigenaren komt voorlopig geen verplicht energielabel.

Alarmbellen

Tot zover de positieve maatregelen, ik vind het positief dat partijen hun nek durven uit te steken, maar de bij de tekst; ‘het is een akkoord op hoofdlijnen, de uitwerking volgt de komende tijd’ gaan toch wel wat alarmbellen bij me af, vooral na de aankondiging van de volgende voornemens/maatregelen:

  • In 2023 moet het aandeel van duurzame energie in de totale energievoorziening van Nederland 16% zijn, in 2050 moet zelfs de volledige energievoorziening duurzaam zijn.
  • Er komen honderden miljoenen beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen.
  • Er komen duizenden windmolens op land en zee bij.

De laatste twee jaar zijn vrijwel alle akkoorden die op hoofdlijnen waren afgesloten uiteindelijk toch in de vuilnisbak beland, en ik vrees dat dit akkoord hetzelfde lot wacht…

Waarom?

Ontnuchtering

Zomaar wat punten uit het energieakkoord:

  • 16% duurzame energie in 2023

Dat had eigenlijk al in 2020 moeten gebeuren. Nu is er weer minstens 3 jaar uitstel.

  • Honderden miljoenen beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen

Voor 2013 hebben woningcoöperaties een verhuurdersheffing van een paar miljard opgelegd gekregen. Gevolg hiervan is dat heel wat voorgenomen plannen om oude, slecht geïsoleerde huizen te renoveren, in de ijskast zijn verdwenen. De nu toegezegde miljoenen lijken eerder bedoeld om die maatregel wat te verzachten.

  • Er komen duizenden windmolens op land en zee bij

Dit vond ik de meest opmerkelijke maatregel. Als er een maatregel is die een hoog NIMBY (Not in my backyard) gehalte heeft met de daarbij gepaard gaande protesten, is het wel deze.

Er hoeft door een energiemaatschappij, landelijke/provinciale overheid of welke organisatie dan ook maar een voornemen tot het plaatsing van een windmolen te zijn of een stortvloed aan belangengroepen klimt al op de barricades.

  • Omwonenden zijn tegen  doordat ze geluidsoverlast, daling van de huizenprijzen, of horizonvervuiling vrezen.
  • Milieuverenigingen zijn huiverig ten aanzien van windmolens  omdat ze bang zijn dat er veel vogels omkomen in de wieken van de windmolens. Al schuiven ze wel steeds meer op van mordicus tegen naar voorzichtig voor; zie bijvoorbeeld de Nationale windmolenrisicokaart voor vogels van de  Vogelbescherming Nederland.
  • Milieusceptici claimen dat subsidies voor windenergie veel meer kosten dan dat windenergie opbrengt.

En nu?

Hoe de partijen die het Energieakkoord hebben gesloten, ervoor willen zorgen dat er duizenden windmolens bijkomen is mij dan ook een raadsel. Tenzij ze Chinese maatregelen toepassen vrees ik dat er zoveel protesten komen dat het voornemen om zoveel windmolens te plaatsen al sneuvelt voordat het goed en wel is aangenomen.

Wat denk jij?

Slagen ze erin om al die duizenden windmolens daadwerkelijk geplaatst te krijgen?

Geplaatst in In het nieuws

Mandela; over de doden niets dan goeds

mandela6 december 2013: En dan is de dag aangekomen waarvan je wist dat ie ooit zou komen: gisteravond waren S. en ik op de terugweg van ons Sinterklaasfeest toen we op de radio hoorde dat Mandela was overleden.

Toen Mandela in juli al zeer ernstig ziek was schreef ik onderstaande blog. Helaas is het dan nu echt gebeurd. Ik hoop dat de mooie woorden die de komende dagen aan hem worden gewijd niet bij holle lege woorden blijven, maar dat ze worden omgezet in daden.

Juist nu heel veel mensen geen kans onbenut laten om de verschillen  tussen groepen mensen te benadrukken is het goed om stil te staan bij de man die niet keek naar verschillen maar naar overeenkomsten tussen bevolkingsgroepen.

13 juli 2013

Mandela in het ziekenhuis, Mandela weer bijna uit het ziekenhuis, toestand Mandela verslechterd; Mandela kunstmatig in leven gehouden.

De afgelopen maand zaten alle actualiteitenrubrieken/kranten met het zweet onder de oksels klaar om zodra Mandela was overleden, als eerste met een hele rits programma’s/artikelen te komen om Mandela te omschrijven. ‘Helaas’ voor hen, hij lijkt weer wat op te krabbelen.

Zodra het zover is en hij is overleden zullen het meer dan waarschijnlijk hele saaie inwisselbare programma’s worden want, in tegenstelling tot willekeurig welke (ex) wereldleider dan ook, is Mandela van links tot rechts en alles wat daartussen zit, geliefd.

Van links tot rechts

Dat is toch wel uniek; ik kan zo gauw geen andere persoon bedenken die zowel door links als rechts wordt bewonderd. Toen bijvoorbeeld Mitterand, Churchill, Reagan, Chroetsjov en Arafat overleden werd dat door hun politieke tegenstanders aangegrepen om nog een keer de strontkar uit te storten, met de reacties op Thatcher’s dood als recent extreem voorbeeld hiervan.

Meer dan knap dat het eerste dat Mandela deed nadat hij 26 jaar gevangen had gezeten, het oproepen tot verzoening was. Tijdens zijn gevangenschap, je moet tenslotte toch wat doen om de tijd te doden in die 26 jaar, had hij zich intensief verdiept in de leefwereld en het gedachtengoed van de Afrikaners.

Pragmaticus

Hij realiseerde zich, pragmaticus als hij was, daardoor heel goed dat Zuid-Afrika jaren terug zou worden geworpen als hij na de machtswisseling een bijltjesdag onder Afrikaners zou laten uitvoeren.

Toen hij in 1990 eindelijk vrijkwam was het eerste dat hij benadrukte, een vreedzame machtsoverdracht, en om dat ook in daden om te zetten ging hij met zijn vroegere tegenstanders aan de slag met de vreedzame opbouw van een nieuw Zuid-Afrika.

Lichtend voorbeeld

Tsja, en zo wordt je dus, op je 95e door welke politieke stroming dan ook als lichtend voorbeeld gezien van groot leider.

Niets dan respect!

Geplaatst in Dagelijkse leven, In het nieuws

Rotterdam: toon lef!

FeyenoordDe kans is groot dat minstens 75% afhaakt als ze lezen waar deze blogpost over gaat, maar als Feyenoorder ontkom ik er niet aan: de uitspraak voor of tegen HNS oftewel Het Nieuwe Stadion…

Ik ben voor!

Om maar meteen heel duidelijk te zijn: ik ben voor!

Waarom?  Heel simpel, de huidige Kuip voldoet niet meer. Het was, en is, nog steeds een prachtig stadion om te zien, maar het is een stadion van het verleden; om tegenwoordig mee te draaien heb je een stadion met veel meer mogelijkheden nodig.

Een stadion kan simpelweg niet leven van wat voetbalwedstrijden alleen, en ja, supporters en sponsors worden steeds veeleisender. Er is veel te weinig horeca, te weinig ruimte voor sponsors, en het stadion moet ook voor andere zaken, zoals concerten, congressen en dergelijke worden gebruikt.

Ik heb zelf  vanaf mijn 13e een seizoenskaart gehad dus heb veel hoogte-, en, ja het blijft tenslotte Feyenoord, ook veel dieptepunten meegemaakt. En wat me toen al opviel, en wat alleen maar sterker is geworden; heel veel Feyenoorders zijn, bij gebrek aan huidig succes, in het verleden blijven hangen. Dat merk ik nu met de hele discussie rondom dat nieuwe stadion ook.

The good old days

Steeds worden er verhalen over het verleden, de jaren 70 en over Van Hanegem en Moulijn bijgehaald; hoe fantastisch het toen allemaal was en hoe fantastisch toen de sfeer was. Dat zal ook ongetwijfeld zo geweest zijn, maar zie de realiteit onder ogen; de plek die Feyenoord toen had, hebben ze al geruime tijd niet meer; Ajax en PSV zijn al een heel stuk verder en ook andere ploegen waren Feyenoord voorbijgestreefd of dreigden dat te doen. Een pijnlijke constatering, maar de kille feiten liegen niet. En dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen: zie bijvoorbeeld discussies als deze

Licht aan de horizon

Feyenoord heeft jarenlang stilgestaan en door allerlei oorzaken schuld op schuld gestapeld. Door drastische maatregelen is er op het financieel/organisatorische vlak weer licht aan het eind van de tunnel, maar om die laatste stap te zetten, om Feyenoord weer daar te brengen waar ze horen, aan de top, is een stadion nodig, dat toonaangevend is in de 21e eeuw, in plaats van toonaangevend in de 20e eeuw.

Lapmiddelen

Natuurlijk kun je aan de huidige Kuip van alles vertimmeren, het dak verhogen, een extra ring plaatsen en nog veel meer, maar in hoeverre ben je dan ook niet simpelweg bezig met een nieuw stadion?  Het blijven lapmiddelen en ze zorgen er hoogstens voor dat Feyenoord aanklampt bij de subtop, in plaats van dat ze echt stappen vooruit maken om het verloren terrein weer terug te veroveren.

En ja, 360 miljoen is een enorm bedrag, maar naast een nieuw stadion krijg het hele gebied waar het nieuwe stadion komt een metamorfose. Wie wel eens is geweest in dat gebied moet erkennen dat dat bepaald geen overbodige luxe is.

Jaren 30

Tijden veranderen: tot halverwege de jaren 30 speelde Feyenoord op een geheel andere locatie, Als men toen had besloten om op de plek te blijven waar ze toen zaten, was de Kuip er niet gekomen en wie weet hoe het toen was afgelopen. Maar in de jaren 30 zagen ze in Rotterdam in dat als ze verder wilden komen, ze risico’s moesten nemen en een nieuwe weg moesten inslaan, met de Kuip als gevolg.

Toon lef

Nu is het tijd voor het stadsbestuur om datzelfde lef te tonen door in te stemmen met het nieuwe stadion. Stel nog allerlei aanvullende eisen, pas het plan waar nodig aan, zorg voor extra zekerheden, maar toon LEF. Zorg er samen met allerlei andere partijen voor dat er over een jaar of 5 op Rotterdam-Zuid een toonaangevend stadion van de 21e eeuw staat met een omgeving waar het de gehele dag bruist.

Wat vind jij? Moet er wel of geen nieuw stadion komen?

Update 11 juli

En dan wordt je wakker met het nieuws dat Leefbaar Rotterdam het niet aandurft en het plan dus door onvoldoende steun in de prullenbak verdwijnt. Benieuwd hoe de personen die zo fel pro-Kuip waren, ervoor gaan zorgen dat Feyenoord niet blijft hangen als een in het verleden levende subtopper maar wakker worden  en zich realiseren dat er echt structureel iets nieuws nodig is. Ik ben benieuwd maar heb mijn ernstige twijfels.

Geplaatst in In het nieuws

Polare; poolster of dwaallicht?

boekenIs het, als ik, nog geen maand nadat ik 40 geworden ben, schrijf dat sommige dingen vroeger echt beter waren, een teken dat ik nu echt oud aan het worden ben?

Wellicht, maar toch… Met de samenvoeging van de boekhandels De Slegte en Selexyz in Polare bekruipt me dat gevoel toch wel.

Dat Selexyz verdwijnt, daar kan ik geen traan om laten; als ik zie hoe ze Donner in Rotterdam hebben verknald is het alleen maar goed dat er daar een andere wind gaat waaien, maar dat De Slegte verdwijnt in de huidige vorm, dat vind ik een stuk erger.

Toen ik onlangs hoorde dat die twee ketens zouden worden samengevoegd heb ik eens in mijn boekenkasten gekeken welke boeken ik eigenlijk bij welke van die twee ketens heb gekocht. Wat bleek? De balans sloeg wel heel erg door richting De Slegte, helemaal gezien het feit dat het merendeel van de boeken en andere spullen die ik bij Selexyz/Donner heb gekocht, nog stammen uit het tijdperk dat die zaak nog gewoon Donner heette.

Climb every mountain

Aangezien ik veel van mijn vakanties doorbreng in de bergen heb ik in de loop van de jaren een flinke verzameling topografische kaarten van de Alpen, Pyreneeën, Dolomieten, en nog veel meer gebergten opgebouwd. Jarenlang was Donner daarvoor mijn vaste winkel; vrijwel heel Europa hadden ze op topografische kaart beschikbaar. Daarnaast hadden ze ook een uitgebreide afdeling met expeditieverslagen en andere berggerelateerde boeken.

Maar de laatste jaren, eigenlijk vrijwel sinds het overgaan van Donner in Selexyz werd het minder; het aanbod werd steeds kariger, steeds vaker kon ik er niet meer de kaarten vinden die ik zocht, en ook de afdeling met expeditieverslagen werd steeds kleiner; de moeilijk te verkrijgen, iets obscuurdere boeken werden steeds meer verdrongen door commercieel interessantere exemplaren. Ook bij de tijdschriften werd die verschraling steeds duidelijker zichtbaar; de kleinere gespecialiseerde titels maakten steeds meer plaats voor algemenere, voor een grotere doelgroep gemaakte titels.

Geen filantropische instelling

Tuurlijk is daar best iets voor te zeggen; het is tenslotte een commerciële boekhandel en geen filantropische instelling, maar het gevolg was wel dat ze steeds vaker vrijwel dezelfde boeken verkochten als Bruna of V&D, dus waarom zou ik nog speciaal naar Selexyz/Donner gaan?

Juist doordat Donner de plek was waar ze moeilijk te verkrijgen boeken hadden, maakte het voor mij de vanzelfsprekende plek voor al mijn boeken, ook diegene die ik ook op andere plekken kon kopen. Maar doordat ze dat na de overname door Selexyz steeds minder werden, kwam ik er minder en minder, en met mij vele anderen want het werd er steeds stiller.

Bij De Slegte was dat eigenlijk exacte het tegenovergestelde; doordat ik bij Donner niet meer terecht kon voor bijzondere, moeilijk verkrijgbare titels ging ik steeds vaker bij De Slegte langs, met als gevolg dat mijn boekenkasten steeds voller werden.

Het bleek de ideale plek voor boeken over onderwerpen die je anders niet zo snel koopt zou kopen; boeken over architectuur, design, psychologie, kookboeken, sociologie en nog veel meer; steeds vaker kwam ik naast de boeken waar ik oorspronkelijk naar op zoek was, ook met andere boeken thuis.

Calimerocomplex

Tsja, en toen werden De Slegte en Selexyz samen Polare… Het eerste gevoel dat ik kreeg bij dat bericht was dat Procures de investeringsmaatschappij die De Slegte een paar jaar geleden van de oorspronkelijke eigenaren hadden gekocht een soort van Calimerocomplex had. Met een ‘tweedehands boekenketen’ voelden ze zich niet voor vol aan gezien in de wereld van het geschreven woord; dat zouden ze pas worden als ze ook ‘echte’ boekenwinkels hadden…

Toen Selexyz door een zwalkende koers vrijwel failliet ging grepen ze hun kans, zodat ze in het vervolg wel voor vol worden aangezien.

We zullen het zien; ik hoop dat ze niet de fout maken juist het unieke van De Slegte overboord te zetten in hun jacht op erkenning..

Poolster of dwaallicht, de toekomst zal het uitwijzen…