Nederlandse pleegzorg voor islamitische kinderen: stank voor dank?

Turkse Nederlanders die aankondigen met duizenden in Rotterdam te gaan demonsteren om hun kinderen uit de klauwen van Nederlandse pleegouders te houden. Bij zo’n aankondiging zou je gaan denken dat er een zaak aan het licht is gekomen waarbij Turkse kinderen door autochtone pleegouders stelselmatig worden mishandeld en dat die Turkse demonstranten daar tegen in…